Handelsbetingelser 2017-08-17T20:47:04+00:00

Følgende betingelser er gældende for alle aftale der er indgået med dicm, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Dicm (Udtales: d-i-c-m) med cvr nummer 30 74 73 72 kan i betingelserne være angivet som Vi eller dicm.

 Sidst ændret: 17-08-2017

1. Generelt

1.1 Alt materiale der sendes til dicm eller deres services skal overholde dansk lovgivning. Dicm fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.m leveret til dicm eller en dicm service.

1.2 Dicm kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af rettigheder til materiale ikke er overholdt, hvis materialet er leveret af kunden.

1.3 Enhver adgang / oplysning som dicm finder nødvendig for at en opgave kan udføres korrekt, skal udleveres hvis det bliver efterspurgt. I tilfælde hvor korrekte oplysninger ikke leveres eller ikke kan fremskaffes kan dicm afbryde arbejdet med øjeblikkelig virkning og tage betaling for hele projektet.

1.4 Dicm kan på ethvert tidspunkt bede kunden om selv at overtage en service, hvis dicm finder dette nødvendigt.

1.5 Dicm kan til enhver tid ændre hele eller dele af handels betingelserne uden at informere kunderne omkring dette, det er den enkelte kundes eget ansvar at holde sig opdateret med betingelserne. Større ændringer af handelsbetingelserne skal dicm informere kunder der i samme regnskabsår som ændringen er foretaget har en afsluttet opgave.

1.6 Dicm forpligtiger sig til at gøre handels betingelserne synlige og tilgængelige (Står et link i næsten alle mails).

1.7 Ved opgaver hvor dicm’s arbejde bliver forhindre af en eller flere 3. parter, kan dicm kræve enhver part om at stoppe med de de foretager sig, hvis det er forstyrrende for dicm’s arbejde. Dicm kan ligeledes stoppe hele projektet hvis 3. parter forstyrrer arbejdet i sådan en grad at det påvirker arbejdet.

1.8 I tilfælde af dicm eller en af de personer ansat af dicm er direkte skyld i fejl opstået, vil dicm rette disse fejl vederlagsfrit. Fejl vil blive rettet så hurtigt det kan lade sig gøre.

2. Priser, betaling og fortrydelsesret

2.1 Arbejde afregnes for 15 minutter af gangen.

2.2 Betaling skal ske inden 14 dages fra faktura dato, medmindre andet er aftalt og / eller angivet på faktura.

2.3 Betaling kan ske via Bank til det angivne kontonummer på faktura, medmindre andet aftales.

2.4 Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr i henhold til lovgivning eller fakturaen kan  sendes til inkasso eller advokat.

2.5  Dicm kan benytte Transcom A/S og Advokatfirmaet Egeparken som partnere til inddrivelse af skyldige beløb hos kunder.

2.6 Dicm fakturere normalt først efter arbejde er leveret, men kan vælge at sende faktura forud for levering / påbegyndelse af arbejde. Dicm kan samtidig vælge at hele eller dele af et tilbud skal forudbetales før arbejde påbegyndes.

2.7 I tilfælde af at der er betalt for meget forud, i forhold til endelige faktura , vil rest beløber blive tilbagebetalt eller brugt som forudbetaling for efterfølgende fakturaer.

2.8 Der er ingen fortyrdelsesret på ydesler eller services leveret af dicm, medmindre der er tale om fysiske produkter uden abonnement. Andet kan være aftalt skriftligt.

2.9 Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

2.1.0 Afbrydes et samarbejde grundet punkter nævnt i disse Handelsbetingelser, kan dicm fakturere for hele det forventede arbejde, uanset om dette er leveret.

2.1.1 Kunder kan bede om at få faktura sendt per brev i stedet for den normale metode (digitalt, via email). Ved sending via brev kan der opkræves et gebyr svarende til udgifterne herved.

2.1.2 Er der aftalt en fastpris på en opgave, vil KUN det som er beskrevet blive udført, enhver ting som ikke er beskrevet kan blive faktureret til en timepris der fastsættes af dicm.

 

3. Software, hardware & udvikling

3.1 Software eller hardware som er købt hos dicm som abonnements ydelse er kunden forpligtiget til at afinstallere og stoppe brugen af denne software / hardware i tilfælde af abonnementets ophør og alt software og hardware skal returneres til dicm.

3.2 Medmindre andet ikke er skriftligt aftalt, ejer dicm alle rettighederne til software eller hardware som er udviklet af dicm. Kunden erhverver brugsret til software / hardwaren ved betaling.

3.3 Software eller hardware uden korrekte rettigheder, må under ingen omstændigheder videresælges fra kundens side, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

4. Bindingsperioder og opsigelsesfrister

4.1 Disse punkter er kun gældende for de ydelser / services der er angivet ved punkterne.

4.2 For WordPress sikkerheds aftaler er bindings periode på 12 måneder og opsigelse kan ske inden forfalds dato ved udsendte faktura for ny 12 måneders periode.

4.3 For WordPress service aftaler er der ingen bindings periode.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk