Handelsbetingelser

Handelsbetingelser
Handelsbetingelser 2018-04-30T09:36:12+00:00

Følgende betingelser er gældende for alle aftale der er indgået med dicm, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Dicm (Udtales: d-i-c-m) med cvr nummer 30 74 73 72 kan i betingelserne være angivet som Vi eller dicm.

 Sidst ændret: 30-04-2018

1. Generelt

1.1 Alt materiale der sendes til dicm eller deres services skal overholde dansk lovgivning. Dicm fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.m leveret til dicm eller en dicm service.

1.2 Dicm kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af rettigheder til materiale ikke er overholdt, hvis materialet er leveret af kunden.

1.3 Enhver adgang / oplysning som dicm finder nødvendig for at en opgave kan udføres korrekt, skal udleveres hvis det bliver efterspurgt. I tilfælde hvor korrekte oplysninger ikke leveres eller ikke kan fremskaffes kan dicm afbryde arbejdet med øjeblikkelig virkning og tage betaling for hele projektet.

1.4 Dicm kan på ethvert tidspunkt bede kunden om selv at overtage en service, hvis dicm finder dette nødvendigt.

1.5 Dicm kan til enhver tid ændre hele eller dele af handels betingelserne uden at informere kunderne omkring dette, det er den enkelte kundes eget ansvar at holde sig opdateret med betingelserne. Større ændringer af handelsbetingelserne skal dicm informere kunder der i samme regnskabsår som ændringen er foretaget har en afsluttet opgave.

1.6 Dicm forpligtiger sig til at gøre handels betingelserne synlige og tilgængelige (Står et link i næsten alle mails).

1.7 Ved opgaver hvor dicm’s arbejde bliver forhindre af en eller flere 3. parter, kan dicm kræve enhver part om at stoppe med de de foretager sig, hvis det er forstyrrende for dicm’s arbejde. Dicm kan ligeledes stoppe hele projektet hvis 3. parter forstyrrer arbejdet i sådan en grad at det påvirker arbejdet.

1.8 I tilfælde af dicm eller en af de personer ansat af dicm er direkte skyld i fejl opstået, vil dicm rette disse fejl vederlagsfrit. Fejl vil blive rettet så hurtigt det kan lade sig gøre.

2. Priser, betaling og fortrydelsesret

2.1 Arbejde afregnes for 15 minutter af gangen.

2.2 Betaling skal ske inden 14 dages fra faktura dato, medmindre andet er aftalt og / eller angivet på faktura.

2.3 Betaling kan ske via Bank til det angivne kontonummer på faktura, medmindre andet aftales.

2.4 Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr i henhold til lovgivning eller fakturaen kan  sendes til inkasso eller advokat.

2.5  Dicm kan benytte Transcom A/S og Advokatfirmaet Egeparken som partnere til inddrivelse af skyldige beløb hos kunder.

2.6 Dicm fakturere normalt først efter arbejde er leveret, men kan vælge at sende faktura forud for levering / påbegyndelse af arbejde. Dicm kan samtidig vælge at hele eller dele af et tilbud skal forudbetales før arbejde påbegyndes.

2.7 I tilfælde af at der er betalt for meget forud, i forhold til endelige faktura , vil rest beløber blive tilbagebetalt eller brugt som forudbetaling for efterfølgende fakturaer.

2.8 Der er ingen fortyrdelsesret på ydesler eller services leveret af dicm, medmindre der er tale om fysiske produkter uden abonnement. Andet kan være aftalt skriftligt.

2.9 Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

2.1.0 Afbrydes et samarbejde grundet punkter nævnt i disse Handelsbetingelser, kan dicm fakturere for hele det forventede arbejde, uanset om dette er leveret.

2.1.1 Kunder kan bede om at få faktura sendt per brev i stedet for den normale metode (digitalt, via email). Ved sending via brev kan der opkræves et gebyr svarende til udgifterne herved.

2.1.2 Er der aftalt en fastpris på en opgave, vil KUN det som er beskrevet blive udført, enhver ting som ikke er beskrevet kan blive faktureret til en timepris der fastsættes af dicm.

3. Software, hardware & udvikling

3.1 Software eller hardware som er købt hos dicm som abonnements ydelse er kunden forpligtiget til at afinstallere og stoppe brugen af denne software / hardware i tilfælde af abonnementets ophør og alt software og hardware skal returneres til dicm.

3.2 Medmindre andet ikke er skriftligt aftalt, ejer dicm alle rettighederne til software eller hardware som er udviklet af dicm. Kunden erhverver brugsret til software / hardwaren ved betaling.

3.3 Software eller hardware uden korrekte rettigheder, må under ingen omstændigheder videresælges fra kundens side, medmindre andet er skriftligt aftalt og kan resultere i erstatningskrav.

4. Bindingsperioder og opsigelsesfrister

4.1 Disse punkter er kun gældende for de ydelser / services der er angivet ved punkterne.

4.2 For WordPress sikkerheds aftaler er bindings periode på 12 måneder og opsigelse kan ske inden forfalds dato ved udsendte faktura for ny 12 måneders periode.

4.3 For WordPress service aftaler er der ingen bindings periode.

5. WordPress serivce aftaler

5.1 WordPress serviceaftalerne indeholder grundlæggende de nævnte ting herunder, medmindre andet er aftalt på skrift. (elektronisk via e-mail eller fysisk på brev)

  • Vi tager en ugentlig backup af din hjemmeside
  • Vi genskaber, hvis den går ned (eller bliver hacket)
  • Vi sørger for at din WordPress altid er opdateret med nyeste version
  • Vi sørger for at dine plugins altid er opdaterede
  • Vi opsætter hackerbeskyttelse
  • Vi opsætter SPAM-beskyttelse
  • Vi hastighedsoptimerer din hjemmeside
  • Vi sender dig en månedlig rapport med dokumentation af alle opdateringer.

Detaljerede beskrivelser af punkterne herunder:

Ugentlig backup

Hver uge tager vi en komplet backup af din WordPress hjemmeside (både filer og database) og opbevarer din backup på vores lukkede servermiljø.

Genskabelse ved nedbrud

Hvis din hjemmeside går ned eller bliver hacket, sørger vi for at genskabe hele hjemmesiden i løbet af kort tid. Vi sørger også for, at eventuelle inficerede filer bliver renset.

Opdatering af WordPress

Én af de vigtigste ting er at sikre at din WordPress altid kører på nyeste version, da der ofte kommer sikkerhedsmæssige ændringer i de nyere versioner. Derfor sørger vi for, at du altid kører på nyeste version af WordPress.

Opdatering af plugins

Plugins der ikke bliver opdateret er den mest benyttede indgang for hackere. Derfor er det vigtigt at dine plugins er opdaterede. Dette sørger vi løbende for at gøre.

Hackerbeskyttelse

Udover at sikre opdatering af WordPress og plugin opsætter vi også et sikkerhedsmodul på din hjemmeside, som skal beskytte den for øvrige hackerangreb. Der er dog aldrig nogen garanti for at siden er 100% beskyttet, da hackerne altid finder nye veje. Her er det selvfølgelig vigtigt med den ugentlige backup, så siden hurtigt kommer op igen.

SPAM-beskyttelse

SPAM er bare irriterende! Derfor opsætter vi nogle ekstra moduler, som gør at vi minimerer SPAM beskeder og kommentarer. Det giver dig arbejdsro i indbakken.

Hastighedsoptimering

Når du får en serviceaftale, sørger vi også for at hastighedsoptimere din hjemmeside med cache-plugins, så den loader hurtigere. Vi kigger også løbende på, om der er andre ting vi kan gøre, for at sikre at din hjemmeside ikke er langsom.

Månedlig rapportering

Hver måned modtager du en rapport fra os som viser hvilke opdateringer og ændringer der er foretaget. Det er din dokumentation for at arbejdet bliver udført – hver måned.

Hjælpemateriale

Hver enkel af vores WordPress serviceaftaler giver adgang til WordPress hjælp, som du får tilsendt på e-mail når der er noget brugbar hjælpemateriale tilgængeligt for dig.

6. GDPR

6.1 Fra den 25. Maj 2018 er punkt 6 og punkterne herunder gældende.

6.2 I forbindelse med nogle opgaver kan det være nødvendigt at få adgang til database, lister eller andre opbevarings muliheder hvor der kan være personoplysninger ( Navn, e-mail, ip adresse m.m. ). Disse oplysninger kan blive gemt i en backup før påbegyndelse af arbejdets, en sådan backup slettes 90 dage efter.

6.3 I tilfælde af databaser, lister, eller andre opbearings muligheder indeholder følsomme personoplysninger, så som kreditkort oplysninger, politiske holdninger, private fotos, helbredsoplysninger og andre ting som skal anses for personlige og følsomme, skal dette oplyses af kunden, så korrekt backups metoder og arbejdsgange kan benyttes for at undgå følsomme oplysninger ligger flere steder end nødvenidgt.

6.4 Backups vil som udgangspunkt altid blive opbevaret i 90 dage efter end arbejde.

6.5 I tilfælde af persondatabrud med personfølsomme oplysninger bliver  opdaget, bliver datatilsynet omgående undertettet omkring dette i samarbejde med de berørte kunder.

6.6 Ikke personfølsomme oplysninger, bliver ikke underrettet til datatilsynet, men de berørte kunder bliver underrettet.

6.7 Som kunde har du ret til at se hvilke oplysninger der er gemt omkring dig og vil blive fremskaffet ved en forespørgsel på dette.

6.8 Unødvendige oplysninger så som login til servere m.m. bliver slettet efter end arbejde, medmindre det forventes at blive brugt igen indenfor kommende 3 måneder.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk