Vejboden er nu med ting

I dag fik jeg lagt noget i vejboden, men ikke frugter eller grøntsager. Jeg har lagt optændingspinde som jeg selv laver. Det er i rigtige netposer fylde med pinde i ca 1×1 cm. 

Disse pinde laver jeg rigtig mange af, da der er brændeovn i huset og derfor skal de bruges. Men jag har fået købt og skaffet en hel del ekstra træ til formålet, så derfor sælger jeg det jeg har i overskud. 

Hvor stammer mit træ fra

Jeg får træet flere forskellige steder fra, og noget af det må jeg sælge og andet må jeg ikke. Her er forklaringen.

Noget træ får jeg fra lokale virksomheder der har rester fra produktion. Det træ kan jeg sælge, så hvis stykkerne er pæne som kan blive til gode pinde. Så bliver de brugt til salg.

Så er der også træ i stammer som jeg flækker, men det har jeg ikke meget af i år, da jeg har købt en hel del træ til optænding og der ikke blev brugt træ til brændeovnen i år (briketter i år)

Træ fra paller bruger jeg kun hvis det er varmebehandlede paller uden anden behandling som er pæne. Paller som ikke er varmebehandlede bruger jeg til træ til at bygge med (vejboden er bygget af sådan noget træ). Paller får jeg doneret fra virksomheder og jeg fjerner så alle søm som er i dem, så jeg ender med det rene træ.

Hvad siger lovgivningen omkring paller i brændeovnen.

Generelt må man ikke bruge paller i brændeovnen, MEN miljøstyrelsen har lavet en vejledning i 2011 der gør det lovligt på den måde jeg gør det. Hvis jeg da forstår det korrekt… For det her fra miljøstyrelsen siger en ting, andre styrelser noget noget andet og så ser man noget 3. andre steder. Helt kort siger de faktisk: “Træpaller må derfor ikke forbrændes i brændeovne.”, jeg fjerner så alle bindemidler og derfor er mit træ ikke længere en palle, men blot rent træ.

Så jeg går ud fra at jeg har gjort nok for at sikre at mine paller er uden giftstoffer og det derfor er rent træ når jeg fjerne alle bindemidler og mærker på dem. 

Citat her:

Hvis træpaller skilles ad, så der ikke er søm, lim og lignende i dem, kan det eventuelt overvejes, om de kan betragtes som ”rent træ”. Det må dog bero på en konkret vurdering af affaldet og forudsætter samtidig, at træet ikke indeholder problematiske stoffer (f.eks. pentachlorphenol PCP, der forurener med dioxin ved forbrænding) eller på anden måde er forurenet.

De nævner dog at mange paller indeholder skadelig stoffer, men de paller jeg bruger er dansk producerede og med mærker der fortæller at de ikke indeholder forskellige kemikalier og kun er varmebehandlet. Derfor skulle min fremgangsmetode til at få pinde være fuldt lovlig. De dele som jeg fjerne (dem med søm) ender på containerpladsen. Det ser noget sjovt ud på containerpladsen når jeg afleverer alle de firkantede klodser, der er simpelthen så mange af dem.

Udtalelsen er opdateret i 2021 men er generelt det samme. 

Hvis træpaller skilles ad, så der ikke er søm, lim og lignende i dem, kan det eventuelt overvejes, om de kan betragte som “rent træ”. Det må dog bero på en konkret vurdering af affaldet og forudsætter samtidig, at det kan dokumenteres, at træet ikke indeholder problematiske stoffer (f.eks. Pentachlorphenol PCP, der forurener med dioxin ved forbrænding) ell…

Desværre er der enormt mange regler i Danmark, omkring alt, og vil man gerne overholde loven, så kommer man til at arbejde for det.  Det kommer jeg meget mere ind på omkring vejboden, vagtlerne m.m. Da der er så mange regler.

Jeg forsøger at overholde alle love og regler i har i landet, men det er faktisk ret svært, for sætter man sig ind i tingene, så må man faktisk ikke ret meget. Bare det med at have en vejbod kan faktisk være ulovligt, alt efter hvordan den står. Næsten alle vejbode jeg ser til dagligt er ulovligt placeret.

Det er ikke nemt at gøre ting lovligt, faktisk er det enormt hård arbejde som tager enormt lang tid. 

Skriv en kommentar